MC interier s500

Vítáme všechny děti v naší školce a těšíme se na společně prožité dny.

Věková hranice pro příchod dětí do školky jsou 3 roky. Zápis je možný v případě volné kapacity během celého školního roku.

Děti mohou docházet na celotýdenní nebo zkrácenou docházku.

Školka zajišťuje celodenní stravování a pitný režim.

Děti dostávají dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu, pití si mohou brát v průběhu celého dne.

Od 1. 9. 2013 jsme oficiální školkou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, náš nový název je Mateřská škola a základní škola GAIA.