Každý den ve školce nabízíme zájmové kroužky pro děti.  Baví nás s dětmi trávit smysluplně jejich volný čas a umožnit jim zábavně se učit, hrát si, sportovat, projevit svůj talent a rozvinout své zájmy. 

spani

pomucky5

krouzky2

Předškolní vzdělávání

Příprava předškoláků na vstup do základní školy zábavnou formou. Rozvoj grafomotoriky, zrakového, sluchového vnímání, paměti, řeči, jemné motoriky, rozvoj myšlení, pozornosti, koncentrace apod. V průběhu předškolního vzdělávání děti získají dobré základy do dalšího života, včetně předpokladů pro systematickou školní práci. Respektujeme individuální rozvoj každého dítěte, maximálně podporujeme rozvojové možnosti dítěte a respektujeme to, že je každé dítě ve svých schopnostech a dovednostech jiné.

Smyslové hry

Behěm smyslových her si děti vyzkouší nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, které podporují tvořivost, představivost a fantazii a poskytují prostor pro zážitek radosti a pocitu sounáležitosti ve skupině vrstevníků.

Angličtina pro nejmenší

„To co děti baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno“ Za komunikace v angličtině s dětmi hrajeme hry, učíme je základní slovíčka, říkadla a věty, zpíváme písničky, hrajeme divadlo, sportujeme, kreslíme atd.

Sportovní hry

Pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové, zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem či pomůckami, za pomoci kterých se děti „vyřádí“ a odreagují. Sportujeme pro zdraví a kamarádství.

Hudební kroužek - zpívánky

Děti se mohou těšit na dětské, lidové i populární písničky, které za doprovodu kytary zpíváme především pro radost! Rozvíjíme hudební sluch, správnou výslovnost, smysl pro rytmus, intonaci atd. Písničky děti doprovází tancováním a hrou na jednoduché nástroje.

Dramaťáček

Dramatická výchova pozitivně působí na všechny stránky dětské osobnosti, např. na vyrovnanost, sebedůvěru, správnou výslovnost, hravost a nápaditost. Děti si společně zahrají oblíbené pohádky.

Výtvarně-kreativní dílna

Ve výtvarném kroužku rozvíjíme dětskou fantazii, estetiku, tvořivost, manuální zručnost, soustředění, talent a chuť tvořit. Děti se mohou těšit na různé výtvarné techniky, společné projekty a prostor pro vlastní umělecké vyjádření.


PRŮBĚŽNĚ BĚHEM ROKU : Vaření
Malé kuchtíky naučíme vyrábět zeleninové a ovocné saláty, obložené chlebíčky, upečeme si koláčky, perníčky a bábovku, děti si zadělají sami těsto na palačinky, které si vyzdobí dle fantazie a další jiné dobroty.

S dětmi organizujeme během roku různé akce a výlety do přírody, některé i za účasti rodičů
Cesta za pokladem, procházky a hry v lese, sportování na hřišti, návštěva knihovny, Svatomartinský průvod, Mikulášská, vánoční besídka pro děti a rodiče, vynášení Morany spojené s dětským vystoupením na hradě Týnec, výlet vlakem do Čerčan s návštěvou dětského hřiště a kina, výprava za zvířátky ...


na flétnu v jednání)